بلاگ WhatsApp

بیش از یک سال است که افراد برای صحبت با دوستان و خویشان خود در سراسر جهان از تماس واتساپ استفاده می کنند. این روش بسیار عالی برای این است که با دیگران در ارتباط بمانید، به ویژه هنگامی که آنها در کشور دیگری باشند، یا پیام به تنهایی کافی نباشد. امروز، بیش از ۱۰۰ میلیون تماس تلفنی در روز توسط واتساپ انجام می شود - یعنی ۱۱۰۰ تماس در ثانیه! ما خرسندیم که بسیاری از مردم این ویژگی را مفید دانستند، و متعهد هستیم که کیفیت این ویژگی را در ماههای آتی بالا ببریم.