บล็อกของ WhatsApp

มากกว่าหนึ่งปี ผู้คนใช้การโทร WhatsApp เพื่อพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวทั่วโลก นี่คือวิธีที่ดีที่จะใช้ในการติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมโยงกับผู้คนในประเทศอื่นๆ หรือเมื่อข้อความเพียงอย่างเดียวทำไม่ได้ วันนี้มีการโทรมากกว่า 100 ล้านครั้งทุกวันบน WhatsApp นั้นมากกว่า 1,100 ครั้งต่อวินาที! เรากำลังถ่อมตนว่ามีผู้คนมากมายพบว่าฟีเจอร์นี้มีประโยชน์ และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก