بلاگ WhatsApp

همین پارسال، ما اعلام کردیم که یک میلیارد نفر در سراسر جهان هر ماه از واتساپ استفاده می کنند. امروز، با افتخار و هیجان اعلام می کنیم که یک میلیارد نفر در سراسر جهان هر روز برای ارتباط با خانواده و دوستان خود از واتساپ استفاده می کنند.

چه از طریق به اشتراک گذاری عکس ها و ویدیوها باشد، یا تماس ویدیویی، یا از طریق وضعیت و خبر کردن دوستان از احوال خود، برقراری ارتباط از طریق واتساپ از همیشه آسان تر و شخصی تر شده است. ما بسیار خرسندیم که تعداد بسیار زیادی از مردم هر یک به طریق خود از این ویژگی ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند.

همچنان که از این مرحله می گذریم، از همیشه بیشتر خود را متعهد می دانیم تا علاوه بر امنیتی که از واتساپ انتظار دارید، اطمینان و سادگی را ارائه داده و ویژگی های مفید بیشتری را نیز برای رضایت شما اضافه نماییم. از پشتیبانی مستمر شما سپاسگزاریم.