บล็อกของ WhatsApp

เริ่มจากวันนี้คุณสามารถลบข้อความที่คุณส่งไปโดยไม่ได้ตั้งใจได้ในขณะนี้ - ไม่ว่าจะกับบุคคลหนึ่งหรือทั้งกลุ่ม นี่คือวิธีการ: แตะค้างไว้ที่ข้อความ เลือก "ลบ" จากนั้น "ลบสำหรับทุกคน" คุณมีเวลาเจ็ดนาที่จะลบข้อความหลังจากที่ทำการส่ง

ฟีเจอร์นี้จะให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกในเวอร์ชั่นสุดของ iPhone, Android, Windows Phone เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งคุณและผู้รับข้อความจะต้องใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ WhatsApp สำหรับข้อความที่จะถูกลบสำเร็จ

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหน้าคำถามที่พบบ่อยของเราสำหรับ Android, iPhone, และ Windows Phone