WhatsApp Blog

V ostatných mesiacoch sme pridali nové funkcie, ktoré zlepšujú fungovanie skupín. Sú nimi napríklad popisy skupín, uľahčenie čítania zameškaných chatov a opatrenia zabraňujúce opakovane pridávať do skupín účastníkov, ktorí ich opustili.

Dnes spúšťame ďalšie nové nastavenie skupín, vďaka ktorému budú mocť posielať správy do skupín iba správcovia. Jedným zo spôsobov, ako ľudia používajú skupiny, je získavanie dôležitých oznamov a informácií - od učiteľov v školách, od spoločenských centier a mimovládnych organizácií. Toto nové nastavenie zavádzame s cieľom poskytnúť správcom lepšie nástroje pre podobné prípady využitia skupín.

Ak chcete použiť toto nastavenie, otvorte položku Info o skupine, klepnite na položku Nastavenia skupiny > Posielať správy a vyberte možnosť Iba správcovia. Toto nastavenie bude sprístupnené pre používateľov na celom svete s najnovšou podporovanou verziou aplikácie.