WhatsApp Blog

W ostatnich kilku miesiącach dodaliśmy nowe funkcje, które usprawniają działanie grup. Niektóre z nich to opis grupy, nadrabianie zaległości i ochrona tych użytkowników, którzy nie chcą być dodawani ponownie do grupy, którą opuścili.

Dzisiaj wprowadzamy kolejną funkcję dla grup: ustawienia, które pozwalają jedynie administratorom na wysyłanie wiadomości do danej grupy. Jednym ze sposobów, w jaki nasi użytkownicy korzystają z grup jest otrzymywanie ważnych ogłoszeń i informacji, włączając w to nauczycieli i rodziców, ośrodki kultury czy organizacje charytatywne. Wprowadziliśmy tę funkcję, aby ułatwić administratorom korzystanie z grup w taki właśnie sposób.

Aby włączyć te ustawienia, otwórz Informacje o grupie > Ustawienia grupy > Wysyłanie wiadomości i wybierz Tylko administratorzy. Funkcja ta będzie dostępna dla użytkowników na całym świecie z najnowszą wersją aplikacji.