بلاگ WhatsApp

از امروز، واتساپ به شما نشان می دهد کدام پیام های دریافتی به شما بازارسال شده است. این موضوع باعث سهولت بیشتر در چت های انفرادی و گروهی خواهد شد. همچنین به شما کمک میکند بدانید پیام دریافتی از طرف دوست شماست یا از جای دیگر توسط ایشان به شما بازارسال شده است. برای دیدن برچسب بازارسال باید روی آخرین نسخه واتساپ باشید.

واتساپ عمیقا به امنیت شما توجه دارد. توصیه می کنیم پیش از اشتراک پیامی که به شما بازارسال شده کمی تامل نمایید. به یاد داشته باشید، شما همیشه می توانید گزارش مزاحم کرده و مخاطب را مسدود کنید یا مستقیما برای راهنمایی با واتساپ تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا نکات ایمنی واتساپ را بخوانید.