بلاگ WhatsApp

Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need.
– Tyler Durden, Fight Club

برایان و من روی هم رفته ۲۰ سال را در !Yahoo کار کردیم، و به سختی تلاش می نمودیم که سایت به کار خود ادامه دهد. و البته، به سختی تلاش می کردیم که آگهی بفروشیم، چرا که کار !Yahoo همین بود که اطلاعات جمع آوری کند، به صفحات اینترنتی خدمات دهد و آگهی بفروشد.

ما شاهد بودیم چگونه !Yahoo از نظر اندازه و گستردگی زیر سایه گوگل قرار گرفت که در فروش آگهی کارآمد تر و سودآور تر بود. آنها می دانستند شما چه چیزی را جستجو می کنید، بنابراین می توانستند به طور موثرتری اطلاعات شما را جمع آوری کنند و بهتر آگهی بفروشند.

این روزها کمپانی ها عملا همه چیز درباره شما، دوستان شما و علاقه های شما می دانند و از این اطلاعات برای فروش آگهی استفاده می کنند.

سه سال پیش هنگامی که تصمیم گرفتیم فعالیت خود را شروع کنیم، قصد ما ساختن چیزی بود که فقط یک انبار دیگر آگهی نباشد. ما می خواستیم زمان خود را صرف ساختن سرویسی کنیم که مردم بخواهند از آن استفاده کنند، محصولی کارآمد که باعث صرفه جویی در پول شده و زندگی آنها را به طریقی کوچک بهتر کند. ما می دانستیم اگر همه این کارها را انجام دهیم، می توانیم از مردم مستقیما هزینه دریافت کنیم. ما می دانستیم که می توانیم کاری را انجام دهیم که بیشتر مردم هر روز می خواهند انجام دهند: اجتناب از آگهی.

هیچکس با هیجان از خواب بیدار نمی شود که آگهی بیشتر ببیند، هیچ کس با فکر اینکه فردا چه تبلیغاتی را خواهد دید به خواب نمی رود. ما می دانیم افراد با فکر و هیجان درباره کسانی که با آنها چت کرده اند به خواب می روند (و ناراحت از اینکه با کسانی چت نکرده اند). ما می خواهیم واتساپ چیزی باشد که شما را بیدار نگه می دارد... و شما به محض بیدار شدن سراغ آن می روید. هیچ کس از خواب نمی پرد تا به عجله برود آگهی تبلیغاتی ببیند.

تبلیغات تنها مخل حال خوش، توهین به شعور، و برهم زننده نظم افکار شما نیست. در هر شرکتی که آگهی می فروشد، کار روزانه بخش اعظمی از تیم مهندسین آنها استخراج اطلاعات، نوشتن کدهای بهتر برای جمع آوری اطلاعات شخصی شما، ارتقای سرورهای نگه دارنده این اطلاعات و اطمینان از این است که این اطلاعات همه وارد سیستم شده، مرتب گردیده و ارسال شود... و در آخر نتیجه این است که شما بنرهای تبلیغاتی کمی متفاوت در مرورگر اینترنت یا صفحه موبایل خود می بینید.

به یاد داشته باشید، وقتی پای آگهی در میان باشد، شمای کاربر در حقیقت خود محصول هستید.

در واتساپ، مهندسین ما وقت خود را صرف رفع اشکالات فنی، اضافه کردن ویژگی های جدید، و چیرگی بر پیچیدگی های ماموریتی می کنند که همانا ارائه خدمات پیام رسانی مطمئن، قابل استطاعت و غنی به همه افراد در سراسر جهان است. این محصول ما و دغدغه ماست. دسترسی به اطلاعات شما حتی در تصور ما نیست. ما صرفا علاقه ای به آن نداریم.

وقتی مردم از ما می پرسند چرا برای واتساپ هزینه دریافت می کنیم، می گوییم "آیا شما راه دیگری می شناسید؟"