WhatsApp બ્લોગ

આજે, વ્યવસાયો સાથે લોકોના સંચારણ સ્થાપિત કરવાના ઉપાયોનું આવતા મહિનાઓમાં પરીક્ષણ કરવાની યોજનાઅોના ભાગ રૂપે, ચાર વર્ષમાં પહેલી વાર અમે WhatsAppની શર્તો અને ગોપનીયતા નિતીનું નવીનિકરણ કરી રહ્યાં છીયે. આ નવા દસ્તાવેજો આ વાતને, કે અમે Facebook સાથે જોડાયા છીયે, અને હાલમાં અમે શરૂઆતથી અંત સુધી ગુપ્તીકરણ, WhatsApp કૉલિંગ, અને સંદેશસંચારણ માટેના વેબ અને ડેસ્કટોપ માટે WhatsApp જેવા સાધનોની રજુઆત કરી છે, તે પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. તમે સંપૂર્ણ દસ્તાવેજો અહીં વાંચી શકો છો. અમે અમારા ઑપના તાજેતરના સમર્થિત સંસ્કરણો ઉપર બધાને આ નવીનીકરણ વિષે જણાવી રહ્યાં છીયે, અને આ નવીનીકરણયુક્ત શરતોને કબૂલ કરવા માટે તમને ‘સંમત છું’ પર ટેપ કરવાનું કહેવામાં આવશે.

લોકો દરરોજ તેમના મહત્વપૂર્ણ મિત્રો અને સ્નેહીજનો સાથે સંપર્કમાં રહેવા માટે અમારા અૅપનો ઉપયોગ કરે છે, અને આમાં કોઈ ફેરબદલ થવાની નથી. પણ, જેવું કે અમે આ વર્ષના પ્રારંભમાં જણાવ્યું હતું, અમે તમને તૃતિય પક્ષોના બેનર વાળી જાહેરાતો અને સ્પામ (અનિચ્છનીય સંદેશાઓ) વગરના અનુભવ આપતા રહીને, તમારા માટે મહત્વના વ્યવસાયો સાથે સંપર્કના માર્ગોનું પણ અન્વેષણ કરવા માગીયે છીએ. પછી તે તમારા બેંક તરફથી કોઈ શક્ય છેતરામણીયુક્ત લેવડદેવડના સમાચાર હોય, કે મોડી આવતી તમારી ફ્લાઈટ વિષે કોઈ એરલાઈન તરફથી મળતી સૂચના, આપણામાંના ઘણા લોકોને આવી માહિતી અન્ય સ્વરૂપે મળી રહે છે, કાં તો ટેક્સટ સંદેશ અને ફોન કૉલના રૂપમાં. આગલા ઘણા મહીનાઓમાં અમારે આ વિશેષતાઓનો પરિક્ષણ કરવો છે, પણ તે કરવા માટે અમારી શરતો અને ગોપનીયતા નિતીનું નવીનીકરણ કરવું જરૂરી થઈ રહે છે.

અમે આ દસ્તાવેજોમાં એ સ્પષ્ટ કરવા માટે ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ, કે અમે શરૂઆતથી અંત સુધી ગુપ્તીકરણની રજુઆત કરી ચુક્યા છીયે. જયારે તમે અને એ લોકો જેમને તમે સંદેશ મોકલો, WhatsAppના તાજેતરના સંસ્કરણનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ, ત્યારે તમારા સૅદેશાઓ મૂળભૂત રીતે ગુપ્ત થયેલ રહેશે, અર્થાત તમે લોકો જ તેમને વાંચી શકશો. આવનારા મહીનાઓમાં અમારા Facebook સાથેના સમવ્યવસ્થીકરણ છતાંય, તમારા ગુપ્ત થયેલ સંદેશાઓ તો ખાનગી જ રહેશે અને અન્ય કોઈ તેમને વાંચી નહીં શકે. નહીં WhatsApp, નહીં Facebook, કે નહીં અન્ય કોઈ પણ. અમે બીજા કોઈ સાથે તમારા WhatsApp ફોન નંબરનું, Facebook પર પણ વેતરણ કરીશું નહીં, અને અમે વિજ્ઞાપકોને તમારો ફોન નંબર વેચશું, શેર કરીશું, કે આપીશું નહીં.

પરંતુ Facebook સાથેના સમવ્યવસ્થીકરણ વતી, અમે લોકો દ્વારા અમારી સેવાના થતા ઉપયોગના મૂળભૂત આંકડાઓનો નિરિક્ષણ કરી શકીશું અને WhatsApp ઉપર સ્પામનો સારી રીતે સામનો કરી શકીશું. અને જો તમે તેનો ખાતો ધરાવતા હોવ, તો Facebookની સિસ્ટમ સાથે તમારા ફોન નંબરના જોડાણ દ્વારા, Facebook તમને સુધારેલી મૈત્રી સલાહ આપી શકશે અને તમારા માટે વધારે બરાબર જાહેરાતો દર્શાવી શકશે. દાખલા તરીકે, તમને કદાચ તદ્દન અજાણી કંપનીના બદલામાં એ કંપની માટેની જાહેરાત જોવા મળે કે જેના માટે તમે કામ કરી રહ્યા હોવ. તમે તમારા ડેટાના ઉપયોગ પર નિયંત્રણ કરવા સમેત, વધુ અહીં જાણી શકો છો.

ખાનગી સંચાર વિષે અમારી માન્યતા અચલ છે, અને WhatsApp પર તમને સૌથી ઝડપી, સૌથી સરળ, અને સૌથી વિશ્વસનીય અનુભવ આપવા માટે વચનબદ્ધ છીએ. સદાયની જેમ, અમે તમારા પ્રતિસાદની રાહ જોઈશું અને WhatsAppનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારો ખૂબ આભાર.