بلاگ WhatsApp

همین هشت سال پیش بود، فوریه ۲۰۰۹، وقتی که نوشتن اولین کدها را آغاز کردیم، کدهایی که به تدریج به واتساپ تبدیل شدند. فکر اولیه پشت این پروژه ساخت برنامه ای بود که به دوستان و خویشان شما بگوید در چه حالی هستید. این ماهها پیش از این بود که ما پیام رسانی را اضافه کنیم. اولین نسخه برنامه ما به این شکل بود:

حتی پس از اینکه در تابستان ۲۰۰۹ پیام رسانی را اضافه کردیم، سیستم ساده وضعیت را با "نوشته" در واتساپ حفظ کردیم. من و برایان هر سال هنگام گفتگو درباره پروژه های پیش رو، راجع به بهبود ویژگی وضعیت واتساپ نیز گفتگو می کردیم.

با هیجان بسیار اعلام می کنیم، همزمان با هشتمین سال تولد واتساپ در ۲۴ فوریه، ما این ویژگی را از نو ابداع می کنیم. از امروز، ما وضعیت جدید را ارائه می کنیم، که به شما امکان می دهد عکس و فیلم را با مخاطبین واتساپ خود به شیوه ای آسان و مطمئن به اشتراک بگذارید. البته، وضعیت های شما نیز رمزگذاری سرتاسری شده اند.

درست مانند هشت سال پیش که واتساپ را آغاز کردیم، این ویژگی جدید واتساپ به شما امکان می دهد مخاطبین خود را در واتساپ به روشی ساده و تفریحی در جریان احوال خود قرار بدهید. از طرف همه ما در واتساپ، امیدواریم از آن لذت ببرید!

یان کوم