WhatsApp Blog

Viac ako 1 miliarda ľudí používa aplikáciu WhatsApp na komunikáciu so svojimi rodinami a priateľmi. Stále viac ľudí používa WhatsApp aj na komunikáciu so spoločnosťami, o ktoré majú záujem. Veľa z týchto prepojení sa uskutočňuje každodenne, či už pri odoslaní objednávky do miestnej pekárne alebo pri prezeraní najnovších trendov v odevných obchodoch. Avšak spôsob, akým sa to teraz deje, je dosť nepraktický. Vypočuli sme si príbehy predajcov, ktorí používajú aplikáciu WhatsApp na jednom smartfóne a komunikujú so stovkami zákazníkov. Takisto sme si vypočuli príbehy ľudí, ktorí si nie sú istí, či firma, s ktorou cez službu WhatsApp komunikujú, je skutočná. V najbližších mesiacoch budeme testovať nové funkcie, ktoré si kladú za cieľ vyriešiť niektoré z týchto problémov a uľahčiť komunikáciu ľudí s firmami, s ktorými chcú byť v kontakte cez aplikáciu WhatsApp. Náš prístup je jednoduchý - chceme uplatniť to, čo sme sa naučili, keď sme pomáhali pri vzájomnom prepájaní ľudí, na pomoc pri prepájaní ľudí s firmami, ktoré sú pre nich dôležité.

Uvedomujeme si, že firmy môžu mať veľa rôznych potrieb. Chcú sa napríklad oficiálne prezentovať - cez overený profil, prostredníctvom ktorého ich ľudia môžu identifikovať a rozpoznať od inej osoby. A takisto chcú jednoduchší spôsob distribúcie odpovedí na prijaté správy. Prostredníctvom bezplatnej aplikácie WhatsApp Business vytvárame a testujeme nové nástroje pre malé firmy. Pre väčšie spoločnosti s globálnou pôsobnosťou a zákazníkmi po celom svete, ako sú letecké spoločnosti, stránky elektronického obchodu a banky, testujeme a vyvíjame komplexné podnikové riešenia. Tieto firmy budú môcť využiť naše riešenia na poskytovanie užitočných oznámení pre svojich zákazníkov - časy odletov, potvrdenia o doručení a ďalšie informácie.

Či už niekto komunikuje s firmou z vedľajšieho domu alebo s firmou z opačného konca sveta, ľudia očakávajú, že služba WhatsApp bude rýchla, spoľahlivá a bezpečná. Počas testovacej fázy budeme pozorne počúvať spätnú väzbu a informovať verejnosť o širšej dostupnosti týchto nástrojov. Je dôležité, aby sme tieto nové nástroje pre firmy a pre našich používateľov zaviedli premyslene a správne. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku Najčastejších otázok.