بلاگ WhatsApp

گروه ها بخش مهمی از واتساپ می باشند، خواه این گروه ها خانواده ها را در سراسر جهان به هم وصل کند یا گروهی باشد متشکل از دوستان کودکی که هنوز با یکدیگر در تماسند. گروه های دیگری نیز در واتساپ وجود دارند، مانند تازه والدینی که به پشتیبانی یکدیگر نیاز دارند، دانشجویانی که قصد برگزاری جلسات آموزشی دارند، یا حتی مسئولین شهری که باید پس از یک اتفاق طبیعی به کمک های اولیه سر و سامان بدهند. امروز، تغییراتی را که در گروه ها به وجود آورده ایم با شما در میان می گذاریم.

آنچه جدید است

  • شرح گروه: در این قسمت می توانید هدف از تشکیل گروه، قوانین گروه، یا موضوع آن را شرح دهید. هنگامی که فرد جدیدی به گروه ملحق می شود، شرح گروه در بالای چت قابل دیدن است.
  • قدرت بیشتر برای ادمین: هم اکنون در تنظیمات گروه، ادمین می تواند انتخاب کند چه کسانی می توانند موضوع گروه، علامت، و شرح گروه را تغییر دهند.
  • جبران عقب افتادگی: هنگامی که برای مدتی از گروه عقب می افتید، می توانید ببینید چه کسانی از شما نام برده اند یا به شما پاسخ مستقیم داده اند، کافی است بزنید روی علامت جدید @ که در گوشه پایین چت نمایان می شود.
  • جستجوی شرکت کنندگان: می توانید در صفحه اطلاعات گروه، شرکت کنندگان را جستجو کنید.
  • هم اکنون ادمین می تواند اجازه های ادمین را از دیگر شرکت کنندگان بگیرد، و دیگر نمی توان سازنده گروه را از گروه حذف کرد.

همچنین، اگر کاربری گروه را ترک کند، نمی توان ایشان را متناوبا به گروه اضافه کرد. این ویژگی ها از امروز برای کاربران اندروید و iPhone در دسترس است.