WhatsApp Blog

Skupiny hrajú dôležitú rolu v používaní aplikácie WhatsApp - či už spájajú rodinných príslušníkov žijúcich po celom svete alebo priateľov z detstva, s ktorými ste v priebehu rokov zostali v kontakte. Skupiny v aplikácii WhatsApp často spájajú tiež ľudí, ktorí sa napríklad práve stali rodičmi a hľadajú podporu u iných v podobnej situácii, organizované študijné skupiny, ale napríklad aj predstaviteľov miest, ktorí využívajú skupiny aplikácie WhatsApp na koordináciu pomoci po prírodných katastrofách. Dnes prinášame nové zlepšenia pre spravovanie týchto skupín.

Čo je nové

  • Opis skupiny: Krátka propagácia pod informáciami o skupine umožňuje zverejniť poslanie, pravidlá alebo ciele skupiny. Keď sa nová osoba pripojí k skupine, popis sa zobrazí v hornej časti chatu.
  • Ovládacie prvky pre správcov: V nastaveniach skupiny teraz ponúkame ovládacie prvky, ktoré umožňujú správcom obmedziť, kto môže zmeniť tému, ikonu a popis skupiny.
  • Zameškané skupinové chaty: Keď ste dlhšie mimo skupinového chatu, rýchlo môžete dobehnúť správy, v ktorých vás spomenuli alebo ktoré sú odpoveďami na vaše správy - stačí klepnúť na nové tlačidlo @, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu chatu.
  • Vyhľadávanie účastníkov: Vďaka vyhľadávaniu na stránke informácií o skupine môžete ľahko nájsť ktoréhokoľvek účastníka.
  • Správcovia teraz môžu odobrať iným účastníkom skupiny status správcu a zakladateľov skupín už nie je možné odobrať z ich skupín.

Zaviedli sme takisto opatrenia zabraňujúce opakovane pridávať do skupín účastníkov, ktorí ich opustili. Tieto funkcie majú už dnes k dispozícii používatelia zariadení Android a iPhone. Dúfame, že sa vám tieto nové vylepšenia zapáčia!