بلاگ WhatsApp

طی ماه های گذشته، ما ویژگی های جدیدی برای بهبود گروه های واتساپ اضافه کرده ایم. برخی از اینها عبارتند از شرح گروه و جلوگیری از افزودن مرتب افرادی به گروه که آن گروه را ترک کرده اند.
امروز، ما ویژگی جدیدی را معرفی می کنیم که بوسیله آن فقط ادمین می تواند به گروه پیام ارسال نماید. یکی از استفاده های گروه این است که افراد اطلاعات و اعلانات مهم را دریافت کنند، مانند والدین و معلمین مدرسه، انجمن ها، و مراکز غیر انتفاعی. ما این ویژگی را معرفی کردیم تا ادمین ها ابزار بهتری برای اینگونه استفاده ها در اختیار داشته باشند.

برای فعال کردن این تنظیمات، "اطلاعات گروه" را باز کرده، بزنید روی تنظیمات گروه > ارسال پیام ها و "فقط ادمین ها" را انتخاب کنید. این ویژگی در آخرین نسخه واتساپ و برای کاربران در سراسر جهان در دسترس است.