Blog WhatsApp

V ostatních měsících jsme přidali nové funkce, které zlepšují fungování skupin. Jsou jimi například popisy skupin, usnadnění čtení zameškaných chatů a opatření zabraňující opakovaně přidávat do skupin účastníky, kteří je opustili.

Dnes spouštíme další nové nastavení skupin, díky kterému budou moci posílat zprávy do skupin pouze správcové. Jedním ze způsobů, jak lidé používají skupiny, je získávání důležitých sdělení a informací - od učitelů ve školách, od společenských center a nevládních organizací. Toto nové nastavení zavádíme s cílem poskytnout správcům lepší nástroje pro podobné případy využití skupin.

Chcete-li použít toto nastavení, otevřete položku Informace o skupině, klepněte na položku Nastavení skupiny > Posílat zprávy a vyberte možnost Pouze správcové. Toto nastavení bude zpřístupněno pro uživatele na celém světě s nejnovější podporovanou verzí aplikace.