بلاگ WhatsApp

ما واتساپ را به صورت یک برنامه پیام رسان خصوصی، ساده، مطمئن و به عنوان راهی برای ارتباط با دوستان و خانواده بنا ساختیم. و به آن ویژگی های جدید اضافه نموده، و دقت کردیم تا همواره در آن احساس صمیمیتی را که مردم دوست دارند، حفظ کنیم.

سالها قبل ما ویژگی بازارسال همزمان یک پیام به چندین چت را در واتساپ معرفی کردیم.

امروز، ما اعمال محدودیت در بازارسال پیام را به آزمایش می گذاریم که شامل همه کاربران واتساپ خواهد شد. در هند، که افراد از هر کشور دیگری در جهان بیشتر پیام، عکس و فیلم بازارسال می کنند، ما این محدودیت را به بازارسال همزمان یک پیام به حداکثر ۵ چت رسانده و دکمه بازارسال فوری را از کنار رسانه ها حذف کردیم.

ما باور داریم این تغییرات، که به ارزیابی آنها ادامه خواهیم داد، کمک خواهند کرد تا واتساپ همانطور که طراحی شده است باقی بماند: یک برنامه پیام رسان خصوصی.

ما عمیقا به امنیت شما توجه داریم و به همین دلیل واتساپ رمزگذاری سرتاسری شده است، و ما به بهبود واتساپ با افزودن ویژگی هایی از این قبیل ادامه خواهیم داد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به صفحه نکات ایمنی واتساپ مراجعه نمایید.