بلاگ WhatsApp

تقریبا پنج سال پیش ما واتساپ را با یک ماموریت ساده شروع کردیم: ساخت یک محصول جالب که توسط همه در همه جای جهان استفاده شود. هیچ چیز دیگری برای ما مهم نبود.

امروز ما شراکت خود را با فیسبوک اعلام می کنیم. شراکتی که به ما امکان می دهد به ماموریت ساده خود ادامه دهیم. این عمل به واتساپ امکان رشد و گسترش داده و در عین حال باعث می شود من، برایان و بقیه اعضای تیم وقت بیشتری برای تمرکز روی ساخت یک سرویس ارتباطی تا حد امکان سریع، قابل استطاعت و شخصی داشته باشیم.

تغییراتی که برای شما ایجاد می شود: هیچ.

واتساپ مستقل مانده و بدون وابستگی به کار خود ادامه خواهد داد. شما قادر خواهید بود کماکان با پرداخت یک هزینه جرئی از این سرویس لذت ببرید. صرفنظر از اینکه در کجای کره زمین هستید، یا از چه گوشی هوشمندی استفاده می کنید، قادر خواهید بود به استفاده از واتساپ ادامه دهید. و هنوز می توانید روی این موضوع حساب کنید که مطلقا هیچگونه آگهی ارتباطات شما را مختل نخواهد کرد. اگر بنا بود ما از اصول اساسی که معرف کمپانی ما، دیدگاه و محصول ماست کوتاه بیاییم، هرگز تن به این شراکت نمی دادیم.

از یک دیدگاه شخصی، من و برایان از این مفتخرتر نمی توانستیم باشیم که بخشی باشیم از یک تیم کوچک، که در کمتر از فقط پنج سال، سرویس ارتباطی را بسازد که اکنون بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان و بیش از ۳۲۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. آنها تعریف جدیدی از ارتباطات در قرن ۲۱ ارائه دادند، و ما از این بابت شکرگزاریم.

تیم ما همیشه بر این اعتقاد بوده که نه هزینه و نه مسافت نباید مانع ارتباط مردم با دوستان و عزیزان شود، واین تیم تا زمان فراهم کردن این فرصت برای همه، در همه جا، از پا نخواهد نشست. ما می خواهیم از کاربران خود و افرادی که در زندگی ما هستند بابت ممکن کردن فصل بعد، و برای پیوستن به ما در ادامه این سفر بسیار ویژه سپاسگزاری کنیم.